Thursday, 06/08/2020 - 14:15|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

*Ảnh "Chương trình trao tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6"

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.