Friday, 29/10/2021 - 03:41|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

*Ảnh "Chương trình trao tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6"

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng quà cho trẻ em nhân tháng hành động vì trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6.