Thursday, 06/08/2020 - 14:48|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Ảnh "Bé vui trải nghiệm - Hội chợ quê năm 2018"

Một số hình ảnh tại buổi trải nghiệm Hội chợ quê năm 2018 của trường mầm non Tân Tiến

Một số hình ảnh tại buổi trải nghiệm Hội chợ quê năm 2018 của trường mầm non Tân Tiến