Thứ ba, 11/08/2020 - 17:40|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Ảnh đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ MN Tân Tiến nhiệm kỳ 2017 - 2020