Friday, 29/10/2021 - 04:41|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

Ảnh đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Một số hình ảnh tại Đại hội chi bộ MN Tân Tiến nhiệm kỳ 2017 - 2020