Friday, 29/10/2021 - 03:25|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

Ảnh Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017 - 2022

 Một số hình ảnh nổi bật trong Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

\