Friday, 29/10/2021 - 03:37|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

Ảnh ngày hội trải nghiệm "Tết hàn thực và tiệc buffet" khu Thanh cảm năm học 2017 - 2018

Một số hình ảnh tại ngày hội trải nghiệm "Bé vui tết hàn thực và tiệc Buffet năm học 2017 - 2018 Khu Thanh Cảm

Một số hình ảnh tại ngày hội trải nghiệm "Bé vui tết hàn thực và tiệc Buffet năm học 2017 - 2018 Khu Thanh Cảm