Sunday, 20/10/2019 - 02:57|
Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2019 - 2020!; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 89 năm ngày thành lập HLH phụ nữ Việt Nam 20/10/1930 - 20/10/2019!

Ảnh ngày hội trải nghiệm "Tết hàn thực và tiệc buffet" khu Thanh cảm năm học 2017 - 2018

Một số hình ảnh tại ngày hội trải nghiệm "Bé vui tết hàn thực và tiệc Buffet năm học 2017 - 2018 Khu Thanh Cảm

Một số hình ảnh tại ngày hội trải nghiệm "Bé vui tết hàn thực và tiệc Buffet năm học 2017 - 2018 Khu Thanh Cảm