Thursday, 06/08/2020 - 13:24|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Ảnh ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

 Một số hình ảnh nổi bật chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2017

Chấm trang trí lớp 5- 6 tuổi Thanh Cảm
                                                         Chấm trang trí lớp 5- 6 tuổi Thanh Cảm