Thứ sáu, 29/10/2021 - 02:42|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

Ảnh ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

 Một số hình ảnh nổi bật chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2017

Chấm trang trí lớp 5- 6 tuổi Thanh Cảm
                                                         Chấm trang trí lớp 5- 6 tuổi Thanh Cảm