Friday, 29/10/2021 - 03:09|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

Ảnh thi trang trí lớp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2017

 Một số hình ảnh nổi bật trong hội thi trang trí lớp chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2017