Tuesday, 11/08/2020 - 16:30|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Ảnh trung thu năm 2017

 Một số hình ảnh  "Bé vui hội trăng rằm" năm 2017 tại khu trường chính thôn Văn Sơn

\