Friday, 29/10/2021 - 03:15|
"Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"; "Tinh thần cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 bất diệt!"; "Nhiệt liệt chào mừng năm học mới 2021 - 2022"

Ảnh trung thu năm 2017

 Một số hình ảnh  "Bé vui hội trăng rằm" năm 2017 tại khu trường chính thôn Văn Sơn

\