Thursday, 06/08/2020 - 15:18|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

Chùm ảnh về ngày 20.10

 Một số hình ảnh về các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2017

*Một số hình ảnh tại hội thi cắm hoa

 

*Một số hình ảnh hội giảng