Tuesday, 11/08/2020 - 16:14|
Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; Tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2020 và 134 năm ngày Quốc tế lao động 01/5/1886 - 01/5/2020!

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2019 - 2020

     Căn cứ Quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của UBND Tỉnh Bắc Giang về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên.

    Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

     Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất của nhà trường năm học 2019 - 2020; Trường MN Tân Tiến thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 với những nội dung sau:

     A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

     1. Mục đích

     Thực hiện đúng Luật giáo dục và Quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định và công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

     Thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh và không để quá tải số học sinh trên lớp.

     2. Yêu cầu.

     Tuyển sinh đúng qui định, đúng thời gian, đúng qui chế.

     B. NỘI DUNG.

     I. Thời gian tuyển sinh.

     Bắt đầu từ ngày 05/8/2019.

     II. Quy định đối tượng tuyển sinh.

     Đối tượng là các trẻ trong độ tuổi từ 3 -> 5 tuổi (Tức trẻ sinh năm 2014; 2015; 2016) trong toàn xã.

     III. Phân tuyến tuyển sinh.

     * Điểm tuyển sinh 1: Tại khu trường chính -  thôn Văn Sơn.

     Gồm các bé có hộ khẩu tại thôn Văn Sơn, thôn Xuân, thôn Đọ, thôn An Phong, thôn Văn Giàng và thôn Thanh Cảm.

     * Điểm tuyển sinh 2: Tại khu Ngò

     Gồm các bé có hộ khẩu tại thôn An Bình, thôn Trước và Thôn Ngò.

     * Phương thức tuyển sinh:

     Xét tuyển các cháu trong độ tuổi sinh năm 2014; 2015; 2016.

     1. Tổng số huy động trẻ ra lớp: 695/708cháu đạt: 98,2% độ tuổi;

     Trong đó:

                    + MG 5 - 6 tuổi (2014): 245/248trẻ = 98,8% (Theo điều tra)

                    + MG 4 - 5 tuổi (2015): 250/256 trẻ = 96,9% (Theo điều tra)

                    + MG 3 - 4 tuổi (2016): 200/204 trẻ = 98% (theo điều tra)

     2. Tổng số lớp: 23 lớp.

     Trong đó:

                    + MG 5 - 6 tuổi: 07 lớp bình quân 35 trẻ/lớp.

                    + MG 4 - 5 tuổi: 08 lớp bình quân 31,25 trẻ/lớp.

                    + MG 3 - 4 tuổi: 08 lớp bình quân 25 trẻ/lớp.

     3. Thành lập hội đồng tuyển sinh, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh.

     - Thành lập hội đồng tuyển sinh gồm 13 đ/c (BGH + CTCĐ + TTCM + TVP+ TTND + GV), có quyết định cụ thể:

     + Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng.

     + 02 Phó hiệu trưởng là Phó chủ tịch Hội đồng.

     + Thư ký hội đồng là Thư ký nhà trường.

     + Các ủy viên: Các tổ trưởng, trưởng ban thanh tra nhân dân, trưởng khu.

      - Các thành viên HĐTS chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Tập hợp hồ sơ và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

     4. Chuẩn bị bổ sung CSVC, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh.

     - Phân công giáo viên điều tra dân số ở các cụm dân cư.

     - Viết bài tuyên truyền, vân động nhân dân cho trẻ đến trường, đọc trên đài truyền thanh của xã, thôn.

     - Treo khẩu hiệu, kế hoạch tuyển sinh tại điểm trường chính.

     - Thông báo đến phụ huynh kế hoạch tuyển sinh, hồ sơ, giấy tờ của trẻ để đăng ký vào học.

     5. Hồ sơ tuyển sinh gồm.

     - Đơn xin nhập học.

     - Bản sao giấy khai sinh.

     - Bản phô tô sổ hộ khẩu.

     - Giấy tờ ưu tiên (Nếu có)

     6. Chuẩn bị lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác tuyển sinh.

     - 100% GV được tập huấn về quy định tuyển sinh.

     - Thống nhất hồ sơ tuyển sinh đồng bộ (gồm đơn xin học, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, giấy ưu tiên nếu có)

     - Hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục tuyển sinh nhanh, gọn, không gây khó khăn, phiền hà.

     - Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường mầm non Tân Tiến. Vậy đề nghị các bậc phụ huynh có con, cháu trong độ tuổi đưa đến trường làm thủ tục nhập học đảm bảo thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Hội đồng tuyển sinh;

- Giáo viên trong trường;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

 

 

 

Dương Thị Hải

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 46
Tháng 08 : 408
Năm 2020 : 20.523