Wednesday, 07/12/2022 - 23:26|
"CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN TÍCH CỰC THAM GIA HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỀN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10/10/2022"; "CHUYỂN ĐỔI SỐ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA XÃ HỘI VÌ MỘT CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP HƠN CHO NGƯỜI DÂN"
V/v chấn chỉnh việc cập nhật thông tin cán bộ, công chức, viên chức vào phầm mềm Quản lý CBCCVC
Văn bản liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website